POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Poradnik Mieszkańca > USC > Nadanie nazwiska dziecku pozamałżeńskiemu

Nadanie nazwiska dziecku pozamałżeńskiemu

NADANIE NAZWISKA DZIECKU POZAMAŁŻEŃSKIEMU


– zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego


 


 


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY


Urząd Stanu Cywilnego Miłosław, ul. Wrzesińska 19, pokój nr 1, tel. 61 438-37-45


adres e-mail: agosciniak@miloslaw.info.pl


 


Godziny otwarcia:


– poniedziałki 8.00-16.00


– od wtorku do piątku 7.00-15.00


 


WYMAGANE DOKUMENTY


– dokumenty tożsamości (dowody osobiste lub paszporty)


– wniosek o przyjęcie oświadczenia


– ustne oświadczenie złożone do protokołu przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego przez: matkę dziecka i jej męża lub ojca dziecka i jego żonę


 


Jeżeli dziecko ukończyło 13 lat, niezbędna jest również jego zgoda, wyrażona osobiście. Tożsamość dziecka winna być potwierdzona dokumentem ze zdjęciem.


 


Od 1 marca 2015 r. weszła w życie nowa ustawa – Prawo o aktach stanu cywilnego, zgodnie z którą do załatwienia spraw nie ma obowiązku składania odpisów aktów stanu cywilnego, bowiem pozyskują je we własnym zakresie urzędy stanu cywilnego.


 


MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU DOKUMENTÓW


Złożenie dokumentów: Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 1


Odbiór dokumentów: Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 1


 


TERMIN REALIZACJI


Sprawa jest załatwiana niezwłocznie po zrealizowaniu zlecenia migracji aktu/aktów do Bazy Usług Stanu Cywilnego. Urząd Stanu Cywilnego nie ma wpływu na czas załatwienia sprawy.


 


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY


Jeżeli matka lub ojciec małoletniego dziecka zawarli małżeństwo z osobą, która nie jest ojcem ani matką tego dziecka, przyjęcie przez kierownika urzędu stanu cywilnego oświadczeń małżonków, że dziecko będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko, dokumentuje się w formie protokołu.


 


OPŁATY


Opłaty skarbowej nie pobiera się.


 


DODATKOWE INFORMACJE


Konieczna jest obecność rodzica dziecka i jego małżonka.


Oświadczenie można złożyć w dowolnie wybranym urzędzie stanu cywilnego w Polsce.


Czynności tej można dokonać również za granicą przed polskim konsulem. Nadanie dziecku nazwiska jakie nosi albo nosiłoby wspólne dziecko małżonków jest niedopuszczalne, jeśli dziecko nosi nazwisko ojca albo nazwisko utworzone na podstawie zgodnych oświadczeń rodziców dziecka przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca.


 


PODSTAWA PRAWNA


– Art. 69 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1681 z późn. zm.),


– Art. 90 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1359 z późn. zm.).


 

Załączniki:

  • Wniosek o przyjęcie oświadczenia o nadaniu nazwiska dziecku.doc