POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Sprawy z zakresu podatków i opłat > Zaliczenie nadpłaty podatku na poczet przyszłych zobowiązań, stwierdzenie nadpłaty

Zaliczenie nadpłaty podatku na poczet przyszłych zobowiązań, stwierdzenie nadpłaty

ZALICZENIE NADPŁATY PODATKU NA POCZET PRZYSZŁYCH ZOBOWIĄZAŃ, STWIERDZENIE NADPŁATY


                   


 


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY


Urząd Gminy Miłosław, ul. Wrzesińska 19


pokój nr 12, tel. 61-438-20-25


 


WYMAGANE DOKUMENTY • Wniosek o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań
  lub
 • Wniosek o stwierdzenie nadpłaty

Załączniki: • dokumenty potwierdzające słuszność żądania 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY


Od dnia złożenia wniosku: • zaliczenie nadpłaty podatku na poczet przyszłych zobowiązań – odpowiedź w terminie do 30 dni
 • stwierdzenie nadpłaty – odpowiedź w terminie do 60 dni

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY


Nie dotyczy.


 


OPŁATY


Nie dotyczy.


 


TRYB ODWOŁAWCZY


Nie dotyczy.


 


PODSTAWA PRAWNA • Art. 75 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.)
 • Art. 76 ustawy z dnia  29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.)

 


 

Załączniki:

 • wniosek o zwrot nadpłaty.docx
 • wniosek o zwrot nadpłaty.pdf