POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Sprawy z zakresu podatków i opłat

Sprawy z zakresu podatków i opłat

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości
Uzyskanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego, dochodowości gospodarstwa rolnego, figurowaniu w ewidencji podatników podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego
Uzyskanie decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę, rozłożenia na raty, odroczenia podatku oraz zaległości podatkowych wraz z odsetkami w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, leśnym
Uzyskanie ulgi z tytułu nabycia gruntów na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie istniejącego gospodarstwa rolnego
Uzyskanie ulgi inwestycyjnej
Zgłoszenie przedmiotu opodatkowania i złożenie korekty deklaracji podatku przez osobę prawną
Zgłoszenie przedmiotu opodatkowania, złożenie korekty przez osobę fizyczną
Uzyskanie przez osobę fizyczną, osobę prawną decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę, rozłożenia na raty, odroczenia podatku oraz zaległości podatkowych wraz z odsetkami w podatku od środków transportowych
Zaliczenie nadpłaty podatku na poczet przyszłych zobowiązań, stwierdzenie nadpłaty
Zgłoszenie przedmiotu opodatkowania i złożenie korekty deklaracji podatku od środków transportu od osoby fizycznej, prawnej