POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Tablica ogłoszeń > Obwieszczenia / Komunikaty > Uchwała MKW o przeprowadzeniu głosowania tylko na jednego kandydata na Burmistrza

Uchwała MKW o przeprowadzeniu głosowania tylko na jednego kandydata na Burmistrza

U c h w a ł a   Nr 7/10


Miejskiej Komisji Wyborczej w Miłosławiu


z dnia 2 listopada 2010 r.


o przeprowadzeniu głosowania tylko na jednego kandydata


na Burmistrza Gminy Miłosław


 


Na podstawie art. 11 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191) Miejska Komisja Wyborcza w Miłosławiu uchwala, co następuje:
§ 1.


1.


W wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. został zarejestrowany tylko jeden kandydat na Burmistrza Gminy Miłosław:


Zbigniew Jerzy SKIKIEWICZ zgłoszony przez KWW „POROZUMIENIE DLA GMINY”.


2.


Wybory bezpośrednie Burmistrza Gminy Miłosław zostaną przeprowadzone, a kandydat zostanie wybrany, jeżeli w głosowaniu otrzyma więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. W przypadku, gdy kandydat nie otrzyma więcej niż połowę ważnie oddanych głosów, wyboru burmistrza dokona Rada Miejska.


§ 2.


1.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do wiadomości wyborców przez rozplakatowanie na obszarze gminy.


2.


Druk i rozplakatowanie uchwały zapewni Burmistrz Gminy Miłosław.


  


 


Przewodniczący


Miejskiej Komisji Wyborczej


w Miłosławiu


(-) Szymon Przybylski