POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Bez kategorii

Bez kategorii

OBWIESZCZENIE W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKACH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE DROGI GMINNEJ SKOTNIKI – BIECHÓWKO
Oświadczenia złożone do 30.04.2024 r. wg stanu na dzień 31.12. 2023 r.
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miłosławiu o działalności w okresie międzysesyjnym, tj. od 25 października 2023 r. do 28 listopada 2023 r.
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miłosławiu o działalności w okresie międzysesyjnym, tj. od 27 września 2023 r. do 25 października 2023 r.
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miłosławiu o działalności w okresie międzysesyjnym, tj. od 21 sierpnia 2023 r. do 27 września 2023 r.
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miłosławiu w okresie międzysesyjnym, tj. od 14 czewca 2023 r. do 21 sierpnia 2023 r.
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTEPOWANIA – IŚR.271.ZP.1.2021
Informacja z otwarcia ofert – Zaprojektowanie i budowa żłobka „RADOSNA KRAINA” w Orzechowie
Informacja z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych – Zaprojektowanie i budowa żłobka „RADOSNA KRAINA” w Orzechowie
Zaprojektowanie i budowa żłobka „RADOSNA KRAINA” w Orzechowie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 540272253-N-2019 z dnia 12-12-2019r.
Modyfikacja SIWZ dot. postępowania Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Miłosław – 12.12.2019r.
Odpowiedzi na pytania FB.271.ZP.11.2019 – 12.12.2019 r.
Modyfikacja SIWZ dot. postępowania pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Miłosław” (FB.271.ZP.11.2019)
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Miłosław (FB.271.ZP.11.2019)
Odbiór oraz transport określonych w opisie zamówienia rodzajów odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Miłosław do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych Region VII Zakładu Zagospodarowania Odpadami Lulkowo (Stacji Przeładunkowej Bardo) oraz udostępnianie worków do zbiórki odpadów selektywnych.
Przebudowa drogi gminnej w m. Bugaj
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – ubezpieczenie
Odpowiedzi na pytania OK.271.ZP.6.2018 – 23.07.2018r.
Uzupełnienie i aktualizacja odpowiedzi i wyjaśnień do SIWZ z dnia 19.07.2018 roku
Modyfikacja SIWZ – 20.07,2018r. UBEZPIECZENIE
Odpowiedzi na pytania OK.271.ZP.6.2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia OK.271.ZP.6.2018
UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE GMINY MIŁOSŁAW W LATACH 2018 – 2021
Odpowiedź na pytania dotyczące przetargu na odbiór odpadów
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (16.11.2017 r.) – odpady komunalne
Strona tytułowa