POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Wybory i referenda > Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2023 > Informacja dla wyborców, jak zagłosować poza miejscem zameldowania

Informacja dla wyborców, jak zagłosować poza miejscem zameldowania

Wybory 2023 – jak zagłosować poza miejscem zameldowania?

15 października odbędą się wybory parlamentarne oraz referendum ogólnokrajowe. Osoby, które mieszkają na terenie gminy Miłosław, ale nie są tu zameldowane, a także wszyscy, którzy tego dnia wyjeżdżają do innej miejscowości lub do innego kraju, też mogą wziąć w nich udział. Wystarczy pamiętać o kilku ważnych krokach. 

Wydawanie zaświadczeń oraz dopisanie do spisu rozpocznie się 1 września i potrwa do 12 października

Każdy, kto mieszka w gminie Miłosław, ale nie jest tu zameldowany – i chce oddać swój głos – powinien pobrać w dowolnym urzędzie gminy zaświadczenie o prawie
do głosowania lub dopisać się do spisu wyborców (wniosek o zmianę miejsca głosowania). Aby to zrobić, wystarczy złożyć wniosek o jednorazową zmianę miejsca głosowania, zawierający dane osobowe oraz adres, pod którym wyborca będzie przebywał tego dnia.

Osoby, które tego dnia wyjeżdżają poza granice kraju, mogą dopisać się do spisu wyborców za granicą w miejscu pobytu w dniu wyborów lub mogą głosować na podstawie zaświadczenia. 

1.    Zaświadczenie o prawie do głosowania

Zaświadczenie o prawie do głosowania można uzyskać w dowolnej gminie w Polsce, nie ma tu znaczenia miejsce zameldowania lub zamieszkania. Upoważnia ono do udziału w głosowaniu w dowolnym obwodzie na terenie kraju i za granicą.

Zaświadczenie można odebrać osobiście albo przez upoważnioną na piśmie osobę. W dokumencie wskazuje się imię i nazwisko oraz nr PESEL wyborcy oraz pełnomocnika.
Zaświadczenia o prawie do głosowania wydawane są od 1 września do 12 października 2023 r.

Im szybciej ktoś zgłosi się po takie zaświadczenie, tym większa szansa, że uniknie czekania w kolejce w urzędzie.

Link do wniosku o wydanie zaświadczenia https://tmp.bip.miloslaw.info.pl/?p=document&action=show&id=10842&bar_id=5097

Link do upoważnienia do odbioru zaświadczenia https://tmp.bip.miloslaw.info.pl/?p=document&action=show&id=10845&bar_id=5097

Ważne: należy zwrócić uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego np. zgubienia lub zniszczenia nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego. Nie będzie też można wziąć udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

Informacji udzielają pracownicy urzędu gminy tel. 61- 438 37 46, w godzinach pracy urzędu gminy.

2.    Zmiana miejsca głosowania

Osoby mieszkające w gminie Miłosław wniosek o zmianę miejsca głosowania mogą złożyć w Urzędzie Gminy Miłosław. Od 1 września obsługa klientów w tym zakresie będzie prowadzona w Urzędzie Gminy, ul. Wrzesińska 19, biuro nr 1, w godzinach pracy urzędu gminy.

Aby zostać dopisanym do spisu wyborców, dokumenty należy złożyć najpóźniej 12 października.

Zachęcamy do dopisania się do spisu możliwie najszybciej i nie odkładania tego na ostatnią chwilę.

Uwaga: osoby, które zapiszą się do spisu wyborców przed jesiennymi wyborami, będą mogły oddawać głosy wyłącznie podczas wyborów i referendum 15 października, ponieważ dopisanie do spisu wyborców jest wpisem jednorazowym – do najbliższych wyborów.

• najprościej i najszybciej wniosek można złożyć w formie elektronicznej przez internet poprzez stronę gov.pl
https://www.gov.pl/web/gov/zmien-miejsce-glosowania
lub
stacjonarnie w formie papierowej w siedzibie urzędu gminy:

Link do formularza wniosku https://tmp.bip.miloslaw.info.pl/?p=document&action=show&id=10844&bar_id=5097

Szczegółowe informacje o warunkach udziału w głosowaniu w wyborach zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. znajdziesz w linku poniżej:
https://wybory.gov.pl/sejmsenat2023/statics/PKW_INFORMACJE/uploaded_files/1691753322_zpow501142023-informacja-o-warunkach-udzialu-kraj.pdf