POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Konkursy ofert w 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 r.  


Zarządzenie Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w sferze turystyka i krajoznawstwo w 2023 r.  


Zarządzenie Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 8 lutego 2023 r .w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w 2023 r.  


Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie  (dot. konkursów ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w sferze turystyki i krajoznawstwa oraz w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności na rzecz osób niepełnosprawnych)


Zarządzenie Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację w formie wsparcia zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 r.


 


Zarządzenie Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację w formie wsparcia zadań publicznych w zakresie ochrona i promocja zdrowia w tym działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w 2023 r.


 


Zarządzenie Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację w formie wsparcia zadań publicznych w sferze turystyka i krajoznawstwo w 2023 r.


 


Zarządzenie Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 31 marca 2023 r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 r.


 


Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie (dot. konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego)


 


Zarządzenie Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację w formie wsparcia zadań publicznych w zakresie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 r.

Załączniki:

  • oświadczenie o braku zobowiazań publicznoprawnych.pdf
  • oświadczenie o numerze rachunku i upoważnieniach.doc
  • Wzór OFERTY.docx
  • Zobowiązanie_do_zapewnienia_dostępności_zadania_osobom_ze_szczególnymi_potrzebami (2).docx
  • zgłoszenie kandydata do pracy w komisji konkursowej.doc