POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Węgiel > Preferencyjna sprzedaż węgla > Informacja nt. preferencyjnej sprzedaży węgla

Informacja nt. preferencyjnej sprzedaży węgla

Informujemy, że Gmina Miłosław przystępuje do zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych wg poniższych zasad:
1. Gmina będzie prowadzić sprzedaż węgla w cenie 2.000 zł brutto za tonę.
2. Limit zakupu paliwa stałego przez gospodarstwo domowe określa wyłącznie Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r.  i wynosi:
a) 1,5 tony do dnia 31 grudnia 2022 r. 
b) 1,5 tony od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 30 kwietnia 2023 r. 
3. Wniosek powinna złożyć osoba fizyczna, która otrzymała dodatek węglowy i spełnia następujące warunki:
a) zamieszkuje w gospodarstwie domowym na rzecz którego dokonywany jest zakup węgla;
b) gospodarstwo domowe jest prowadzone na terenie Gminy Miłosław;
c) ubiegała się o przyznanie dodatku węglowego;
d) nie nabyła paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej takiej jak określona w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. 2022 poz. 2236).
4. Gmina Miłosław nie ma wpływu na sortyment węgla oraz jego jakość. Węgiel posiadać będzie stosowne certyfikaty jakości.
5. Nie przewiduje się sprzedaży węgla w częściach.
W celu zakupu węgla należy złożyć  wniosek:
– osobiście w Urzędzie Gminy w Miłosław przy ul. Wrzesińskiej 19, 62-320 Miłosław 
w poniedziałki w godz. 8:00-16:00, od wtorku do piątku w godz. 7.00-15.00 ;
– za pomocą środków komunikacji elektronicznej – wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.


Wnioski przyjmowane będą od dnia 8 listopada 2022 r. (wtorek).


UWAGA!


Uruchomienie sprzedaży węgla na zasadach preferencyjnych przez Gminę Miłosław
we współpracy ze wskazanymi lokalnymi składami węglowymi uzależnione będzie od otrzymania węgla od wyznaczonych spółek rządowych oraz opłacenia należności z tytułu zakupu. 
Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Miłosławiu przy
ul. Wrzesińskiej 19, 62-320 Miłosław lub pod numerem telefonu 61 4382021 w poniedziałki
w godz. 8:00-16:00, od wtorku do piątku w godz. 7.00-15.00.

Załączniki:

  • Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego – do 31.12.2022.docx
  • Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego – od 01.01.2023.docx