POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Prawo lokalne i inne akty normatywne > Uchwały Rady Miejskiej > Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2018-2024 > Uchwały podjęte podczas XLIV sesji Rady Miejskiej w Miłosławiu – 30 marca 2022 r.

Uchwały podjęte podczas XLIV sesji Rady Miejskiej w Miłosławiu – 30 marca 2022 r.

Załączniki:

 • Nr XLIV.380.22 w sprawie rozpatrzenia wniosku formalnego.pdf
 • Nr XLIV.381.22 w sprawie przystąpienia sołectwa Chlebowo do programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+.pdf
 • Nr XLIV.382.22 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profolaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miłosław na lata 2022–2030.pdf
 • Nr XLIV.383.22 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa własności nieruchomości położonej w Bagatelce, obręb Bugaj.pdf
 • Nr XLIV.384.22 w sprawie przyjęcia apelu.pdf
 • Nr XLIV.385.22 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022 w Gminie Miłosław.pdf
 • Nr XLIV.386.22 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r..pdf
 • Nr XLIV.387.22 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2022–2030.pdf
 • Nr XLIV.388.22 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowości z Czeszewo-Budy – części wsi Czeszewo na Czeszewo-Budy wieś […].pdf
 • Nr XLIV.389.22 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowości z Franulki – części wsi Bugaj na Franulka wieś […].pdf
 • Nr XLIV.390.22 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowości z Bagatelki – części wsi Bugaj na Bagatelka wieś […].pdf
 • Nr XLIV.391.22 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zmiany rodzaju nieruchomości […].pdf
 • Rozstrzygnięcie nadzorcze do uchwały Nr XLIV.388.22.pdf
 • Rozstrzygnięcie nadzorcze do uchwały Nr XLIV.389.22.pdf
 • Rozstrzygnięcie nadzorcze do uchwały Nr XLIV.390.22.pdf