POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Prawo lokalne i inne akty normatywne > Uchwały Rady Miejskiej > Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2018-2024 > Uchwały podjęte podczas XXXI sesji Rady Miejskiej – 5 lutego 2021 r.

Uchwały podjęte podczas XXXI sesji Rady Miejskiej – 5 lutego 2021 r.

Załączniki:

 • Nr XXXI.240.21 w sprawie planu dofinansowania zawodowego nauczycieli….pdf
 • Nr XXXI.241.21 w sprawie zmiany uchwały Nr XX.149.20 (…) w sprawie przystąpienia sołectwa Gorzyce do programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020.pdf
 • Nr XXXI.242.21 w sprawie zmiany uchwały Nr XXI.163.20 (…) w sprawie przystąpienia sołectwa Orzechowo do programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020.pdf
 • Nr XXXI.243.21 w sprawie zmiany uchwały Nr XXI.164.20 (…) w sprawie przystąpienia sołectwa Książno do programu Wielkopolska Odnowa Wsi.pdf
 • Nr XXXI.244.21 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII.173.20 (…) w sprawie przystąpienia sołectwa Mikuszewo do programu Wielkopolska odnowa Wsi 2013-2020.pdf
 • Nr XXXI.245.21 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII.174.20 (…) w sprawie przystąpienia sołectwa Pałczyn do programu Wielkopolska odnowa Wsi 2013-2020.pdf
 • Nr XXXI.246.21 w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Białe Piątkowo.pdf
 • Nr XXXI.247.21 w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Gorzyce.pdf
 • Nr XXXI.248.21 w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Książno.pdf
 • Nr XXXI.249.21 w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Mikuszewo.pdf
 • Nr XXXI.250.21 w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Orzechowo.pdf
 • Nr XXXI.251.21 w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Pałczyn.pdf
 • Nr XXXI.252.21 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze….pdf
 • Nr XXXI.253.21 w sprawie współdziałania z Miastem Gniezno….pdf
 • Nr XXXI.254.21 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty….pdf
 • Nr XXXI.255.21 w sprawie opłaty targowej na 2021 rok.pdf
 • Nr XXXI.256.21 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r..pdf
 • Nr XXXI.257.21 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2021-2030.pdf
 • Rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie uchwały Nr XXXI.252.21 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 5 lutego 2021 r..pdf