POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Prawo lokalne i inne akty normatywne > Uchwały Rady Miejskiej > Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2018-2024 > Uchwały podjęte podczas XXIX sesji Rady Miejskiej – 27 listopada 2020 r.

Uchwały podjęte podczas XXIX sesji Rady Miejskiej – 27 listopada 2020 r.

Załączniki:

 • Nr XXIX.211.20 w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Miłosław z organiazacjami pozarządowymi ….pdf
 • Nr XXIX.212.20 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Czeszewo.pdf
 • Nr XXIX.213.20 w sprawie nieodpłatnego przejęcia prawa własności nieruchomości położonych w rejonie Stawu Pawelskiego w Miłosławiu.pdf
 • Nr XXIX.214.20 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Miłosław.pdf
 • Nr XXIX.215.20 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Orzechowo.pdf
 • Nr XXIX.216.20 w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (…), w rejonie ulicy Wrzesińskiej, gmina Miłosław.pdf
 • Nr XXIX.217.20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (…), w rejonie ulicy Wrzesińskiej – obszar za browarem, gmina Miłosław.pdf
 • Nr XXIX.218.20 w sprawie ustalenia wysokości opłat za miejsca na cmentarzu komunalnym ….pdf
 • Nr XXIX.219.20 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok.pdf
 • Nr XXIX.220.20 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2021 rok.pdf
 • Nr XXIX.221.20 w sprawie opłaty targowej na 2021 rok.pdf
 • Nr XXIX.222.20 w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok.pdf
 • Nr XXIX.223.20 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2020-2027.pdf
 • Nr XXIX.224.20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r..pdf
 • Nr XXIX.225.20 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ….pdf