POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

VIII Sesja Rady Miejskiej 26.04.2019 r.

Załączniki:

 • uchwała Nr VIII.52.19 w sprawie zmiany uchwały Nr II.6.18 (…) w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej.pdf
 • uchwała Nr VIII.53.19 w sprawie zmiany statutu Sołectwa Białe Piątkowo.pdf
 • uchwała Nr VIII.54.19 w sprawie zmiany statutu Sołectwa Biechowo.pdf
 • uchwała Nr VIII.55.19 w sprawie zmiany statutu Sołectwa Bugaj.pdf
 • uchwała Nr VIII.56.19 w sprawie zmiany statutu Sołectwa Chlebowo.pdf
 • uchwała Nr VIII.57.19 w sprawie zmiany statutu Sołectwa Czeszewo.pdf
 • uchwała Nr VIII.58.19 w sprawie zmiany statutu Sołectwa Gorzyce.pdf
 • uchwała Nr VIII.59.19 w sprawie zmiany statutu Sołectwa Kębłowo.pdf
 • uchwała Nr VIII.61.19 w sprawie zmiany statutu Sołectwa Kozubiec.pdf
 • uchwała Nr VIII.62.19 w sprawie zmiany statutu Sołectwa Lipie.pdf
 • uchwała Nr VIII.63.19 w sprawie zmiany statutu Sołectwa Mikuszewo.pdf
 • uchwała Nr VIII.64.19 w sprawie zmiany statutu Sołectwa Nowa Wieś Podgórna.pdf
 • uchwała Nr VIII.65.19 w sprawie zmiany statutu Sołectwa Orzechowo.pdf
 • uchwała Nr VIII.66.19 w sprawie zmiany statutu Sołectwa Pałczyn.pdf
 • uchwała Nr VIII.67.19 w sprawie zmiany statutu Sołectwa Rudki.pdf
 • uchwała Nr VIII.68.19 w sprawie zmiany statutu Sołectwa Skotniki.pdf
 • uchwała Nr VIII.69.19 w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023.pdf
 • uchwała Nr VIII.70.19 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy ….pdf
 • uchwała Nr VIII.71.19 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.pdf
 • uchwała Nr VIII.72.19 w sprawie sposobu pobierania podatku od nieruchomości ….pdf
 • uchwała Nr VIII.73.19 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gosp. odpadami komunalnymi ….pdf
 • uchwała Nr VIII.74.19 w sprawie zmiany uchwały (…) w sprawie okreslenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gosp. odpadami komunalnymi ….pdf
 • uchwała Nr VIII.75.19 w sprawie zróżnicowania stawki opłaty za gosp. odpadami komunalnymi ….pdf
 • uchwała Nr VIII.76.19 w sprawie zmiany uchwały (…) w sprawie uchwały budżetowej.pdf
 • uchwała Nr VIII.77.19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu Wrzesińskiego.pdf
 • uchwała Nr VIII.78.19 zmieniająca uchwałę w sprawie GPPiRPA dla Gminy Milosław na rok 2019 ….pdf
 • uchwała Nr VIII.60.19 w sprawie zmiany statutu Sołectwa Książno.pdf