POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Kadencja 2014 - 2018 > Sprawozdanie burmistrza z działalnosci międzysesyjnej tj. od dnia 27 kwietnia 2015 roku do dnia 18 maja 2015 roku

Sprawozdanie burmistrza z działalnosci międzysesyjnej tj. od dnia 27 kwietnia 2015 roku do dnia 18 maja 2015 roku

Sprawozdanie burmistrza z działalnosci międzysesyjnej
 tj. od dnia 27 kwietnia 2015  roku do dnia 18 maja 2015 roku


I. Podjęte zarządzenia:
1. Zarządzenie nr 30/2015 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 27 kwietnia 2015 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy Miłosław na 2015 rok
2. Zarządzenie nr 31/2015 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 27 kwietnia 2015 roku
w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 30/2015
z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok.
3. Zarządzenie nr 32/2015 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 28 kwietnia 2015 roku
w sprawie układu wykonawczego do uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr IV/34/15
z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
4. Zarządzenie nr 33/2015 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 28 kwietnia 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji  Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Orzechowie na rok szkolny 2014/2015 – Gimnazjum.
5. Zarządzenie nr 34/2015 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 28 kwietnia 2015 roku
w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Kębłowo.


II.  Sprawy bieżące:
1. Stosowanie do wydanego zarządzenia w sprawie wyborów sołtysa w sołectwie Kębłowo, zebranie z mieszkańcami odbyło się 5 maja, w wyniku przeprowadzonych wyborów funkcję sołtysa pełniła będzie Pani Danuta Dębicka.
2. Na zaproszenie komitetu ds. współpracy przebywałem wraz z delegacją członków Komitetu ds. współpracy w gminie Bergen w dniach  1 i 2 maja.
3. W dniu 15 maja uczestniczyłem w obchodach Powiatowego Dnia Strażaka we Wrześni.
4. Zaległości podatkowe na dzień 30 kwietnia 2015 roku wynoszą 53 066,40 złotych 
i przedstawiają się następująco:


Osoby fizyczne: 
– podatek rolny   –    5 748,60 zł
– podatek od nieruchomości  –  26 110,80 zł
– podatek leśny   –          56,00 zł
Osoby prawne:
– podatek rolny   –         70,00 zł
– podatek od nieruchomości  –  21 081,00 zł
III. Sprzedaż nieruchomości:


 6 maja ogłoszony został przetarg ustny nieograniczony  na zbycie nieruchomości położonych  w Orzechowie, są to działki o numerach 545/46, 545//47, 545/29.  Przetarg odbędzie się
 11 czerwca 2015 roku o godz. 10.00  w sali narad Urzędu Gminy.


         Burmistrz
        (-) mgr Zbigniew  Skikiewicz