POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Kadencja 2014 - 2018 > Sprawozdanie burmistrza z działalności międzysesyjnej od 31 grudnia 2014 r. do dnia 29 stycznia 2015 roku.

Sprawozdanie burmistrza z działalności międzysesyjnej od 31 grudnia 2014 r. do dnia 29 stycznia 2015 roku.

Sprawozdanie burmistrza z działalności międzysesyjnej
od 31 grudnia 2014 r.  do dnia 29 stycznia 2015 roku.
 I.  Podjęte zarządzenia:
1. Zarządzenie Nr 59/2014 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 31 grudnia 2014 roku
w sprawie układu wykonawczego do uchwały Rady Miejskiej Nr III/12/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.
2 Zarządzenie Nr 60/2014 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy Miłosław na 2014 rok.
3. Zarządzenie Nr 61/2014 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 31 grudnia 2014 roku
w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 60/2014
z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.
4. Zarządzenie Nr 1/2015 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 16 stycznia 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Jana Bogumiła Sokołowskiego w Czeszewie na rok szkolny 2014/2015.


II. Sprawy bieżące:
1. W dniu 27 stycznia ogłoszony został pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż drzew „na pniu” rosnących w miejscowościach Czeszewo – Budy, Miłosław, Kębłowo i Lipie na działkach stanowiących własność gminy.
   Przedmiotem przetargu jest sprzedaż:
• 25 szt. drzew gatunku Robinia akacjowa
• 2 szt. drzew gatunku Topola czarna
• 1 szt. drzewa gatunku Topola obcego pochodzenia
• 6 szt. drzew gatunku Lipa
• 4 szt. drzew gatunku Jesion wyniosły
• 1 szt. drzewa gatunku Brzoza
Ofertę należy składać do dnia 4 lutego 2015 r. do godz. 9.30. Otwarcie ofert nastąpi
4 lutego 2015 r.  o godz. 10.00 w sali narad.   Cena wywoławcza 1.500,00 zł (w tym VAT 23%).


2. Stan zaległości podatkowych na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 188 313,52 złotych
 i przedstawia się następująco:
Osoby prawne
Podatek od nieruchomości – 117 783,00
Osoby fizyczne
Podatek rolny    –  11 098,20
Podatek od Nieruchomości  –  59 306,32
Podatek leśny     –       126,00
3. W okresie sprawozdawczym odbyło się zebranie sprawozdawcze Jednostki OSP
w Miłosławiu i Mikuszewie.
        Burmistrz
       (-) mgr Zbigniew Skikiewicz