POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Kadencja 2014 - 2018 > Sprawozdanie burmistrza z działalności międzysesyjnej od 30 stycznia 2015 r. do dnia 13 marca 2015 r.

Sprawozdanie burmistrza z działalności międzysesyjnej od 30 stycznia 2015 r. do dnia 13 marca 2015 r.

Sprawozdanie burmistrza z działalności międzysesyjnej
od 30 stycznia 2015 r.  do dnia  13 marca  2015 r.
 I.  Podjęte zarządzenia:
1. Zarządzenie Nr 2/2015 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 2 lutego 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w gminie Miłosław w 2015 roku.
2. Zarządzenie Nr 3/2015 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 2 lutego w sprawie układu wykonawczego do uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr IV/23/15 z dnia 29 stycznia
2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 r.
3. Zarządzenie Nr 4/2015 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 12 lutego 2015 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Gorzyce.
4. Zarządzenie Nr 5/2015 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 12 lutego 2015 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Chlebowo.
5. Zarządzenie Nr 6/2015 Burmistrza Gminy MIłosław z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Jana Bogumiła Sokołowskiego w Czeszewie na rok szkolny  2014/2015.
6. Zarządzenie Nr 7/2015 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 2 marca 2015 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Książno.
7. Zarządzenie Nr 8/2015 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 2 marca 2015 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Mikuszewo.
8. Zarządzenie Nr 9/2015 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 2 marca 2015 roku w sprawie
zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Kozubiec.
9. Zarządzenie Nr 10/2015 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 2 marca 2015 roku w sprawie
zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Pałczyn.
10. Zarządzenie Nr 11/2015 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie powołania komisji konkursowej rozpatrującej oferty na realizację wspierania zadań publicznych w zakresie: działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w gminie Miłosław w 2015 roku.
11. Zarządzenie Nr 12/2015  Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 6 marca 2015 roku  w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów
w Miłosławiu na rok szkolny 2014/2015.


II.  Sprawy bieżące
1. Do dnia 5 marca na ogłoszony konkurs dla organizacji pozarządowych w zakresie                               
zadań publicznych w 2015 roku wpłynęły oferty :
a) Miłosławskiego Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym i Niepełnosprawnym 
b) Stowarzyszenia Pomocy KRĄG Nowe Miasto nad Wartą 
W  dniu 10.03.2015 roku Komisja konkursowa dokonała sprawdzenia ofert,  i tak: – 
– Miłosławskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym i Niepełnosprawnym 
w zakresie: działalności na rzecz osób niepełnosprawnych otrzyma dofinansowanie na
a)  Organizowanie imprez integracyjnych( spotkania z osobami  niepełnosprawnymi
–  w wysokości: 1.500,- zł
b) Pomoc i profilaktyka osobom chorym i niepełnosprawnym – w wysokości: 6.500,- zł
– Stowarzyszenie Pomocy KRĄG Nowe Miasto nad Wartą w zakresie: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym otrzyma dofinansowanie na:
a) Realizację programów pomocy dla osób bezdomnych – w wysokości: 8.000,- zł


2. W dniu 11 marca nastąpiła inauguracja działalności Wrzesińskiej Akademii Siatkówki, Organizatorem działalności jest Szkoła patronacka Gimnazjum Nr 2 we Wrześni.
W projekcie tym uczestniczyć będą cztery szkoły, w tym Szkoła Podstawowa
im. Wiosny Ludów w Miłosławiu.
3. 12 marca brałem udział w uroczystym otwarciu we Wrześni przy ul. Chopina,  biura Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej. 
4. W okresie sprawozdawczym odbywały się zebrania Wyborcze w sołectwach Gorzyce, Chlebowo, Książno, Mikuszewo i Pałczyn.
5. Na ogłoszony w dniu 27 stycznia bieżącego roku przetarg ofertowy na sprzedaż drzew „na pniu” rosnących w miejscowościach Czeszewo – Budy, Miłosław, Kębłowo i Lipie na działkach stanowiących własność gminy, wymaganym terminie wpłynęły dwie oferty
Drzewo na pniu zakupiła firma MAR-DREW z Bagatelki za 1 906, 50 złotych brutto.
V. Zamówienia publiczne
1. W dniu 20 lutego ogłoszony został przetarg nieograniczony na budowę ogrodzenia założenia pałacowo – parkowego w Miłosławiu w wymaganym terminie wpłynęły trzy oferty.
Prace komisji przetargowej trwają.  O rozstrzygnięciu zostaną Państwo poinformowani
na kolejnej sesji Rady Miejskiej.
VI. Sprzedaż Nieruchomości 
2. W dniu 13 marca ogłoszony został przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości:  
Lp. Miejscowość Nr działki Powierzchnia


1. 
Mikuszewo 
87 
0,0676 ha


2. 
Orzechowo 
555/2 
0,2442 ha


3. 
Orzechowo 
636/5 
0,662 ha


4. 
Biechowo 
134/1
 
0,0984 ha


 


5. 
Biechowo 
134/2
 
0,1085 ha


 


6. 
Biechowo 
134/3
 
0,1080 ha7. 
Biechowo 
134/4


 
0,1065 ha


 


8. 
Biechowo 
134/6
 
0,1220 ha


 


9. 
Biechowo 
134/7
 
0, 1169 ha


 


10. 
Biechowo 
134/8
 
 0,1200 ha


 


11. 
Biechowo 
134/9
 
0,1080 ha


 


Rozstrzygnięcie przetargów nastąpi 16.04.2015 r. godz. 10.00 w sali narad Urząd Gminy
I piętro). Szczegóły dotyczące przetargu znajdują się na stronie internetowej gminy.
 
         Burmistrz
        (-) mgr Zbigniew  Skikiewicz