POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Poradnik Mieszkańca > Mienie komunalne > Ubieganie się o zamianę lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miłosław

Ubieganie się o zamianę lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miłosław

UBIEGANIE SIĘ O ZAMIANĘ LOKALU WCHODZĄCEGO W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY MIŁOSŁAW


 


 


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY


Urząd Gminy Miłosław, ul. Wrzesińska 19; Referat Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Rolnictwai Leśnictwa, pokój 13 w budynku B Urzędu, tel. 61 438 37 50


e mail: pzaworski@miloslaw.info.pl


 


Godziny otwarcia:


     poniedziałki 8.00-16.00


     od wtorku do piątku 7.00-15.00


 


WYMAGANE DOKUMENTY


    wniosek o zamianę lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miłosław


 


MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW


Informacja Urzędu Gminy (parter budynku A)


 


TERMIN REALIZACJI


W terminie 30 dni wnioskodawca otrzymuje odpowiedź na pismo.


 


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY


Pismo informujące o możliwości zamiany lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miłosław


 


OPŁATY


Brak.


 


TRYB ODWOŁAWCZY


Brak.


 


DODATKOWE INFORMACJE


Realizacja zamiany lokalu w miarę możliwości.


 


PODSTAWA PRAWNA


     ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)


     ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)


     ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)


     uchwała Nr XV/114/08 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miłosław  (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 112, poz. 2060).