POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Forma prawna

Urząd Gminy to aparat pomocniczy Burmistrza, który jednocześnie służy do obsługi Rady Miejskiej. Inaczej mówiąc, Urząd jest zespołem środków osobowych i rzeczowych służących do wykonywania kompetencji i zadań organów Gminy.
Urząd Gminy jest gminną jednostką organizacyjną, która stanowi obligatoryjny element struktury Gminy. Jego kierownikiem jest z mocy prawa Burmistrz. Ze względu na sposób prowadzenia gospodarki finansowej Urząd Gminy Miłosław należy sklasyfikować jako jednostkę budżetową. Natomiast w świetle Kodeksu pracy Urząd jest pracodawcą; stanowi zakład pracy dla zatrudnionych w Urzędzie pracowników samorządowych. Urząd jest jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.