POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Gmina > Jednostki pomocnicze > Sołectwo Skotniki

Sołectwo Skotniki

W wyniku wyborów przeprowadzonych dnia 26 marca 2019 r. skład organów Sołectwa przedstawia się następująco

Sołtys

Rafał Sztuka

Kontakt

516 043 930

Rada Sołecka
  1. Aleksandra Salamon
  2. Małgorzata Suchodomska
  3. Jerzy Walkowiak
  4. Romuald Zawiślak

Uchwała Nr XXVI/198/09 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 4 września 2009 r. w sprawie statutu Sołectwa Skotniki

Uchwała Nr VIII/68/19 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Skotniki

Uchwała Nr LXVI/598/24 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Skotniki

Załączniki: