POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Gmina > Jednostki pomocnicze > Sołectwo Kozubiec

Sołectwo Kozubiec

W wyniku wyborów przeprowadzonych dnia 14 marca 2019 r. skład organów Sołectwa przedstawia się następująco:

Sołtys

Janusz Filipiak

Kontakt
678 689 338

Rada Sołecka

  1. Teresa Szumigała
  2. Joanna Wizła
  3. Sebastian Wizła

Uchwała Nr XXVI/190/09 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 4 września 2009 r. w sprawie statutu Sołectwa Kozubiec

Uchwała Nr VIII/61/19 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Kozubiec

Uchwała Nr LXV/573/24 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Kozubiec

Załączniki: