POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Sołectwo Bugaj

W wyniku wyborów przeprowadzonych dnia 11 kwietnia 2019 r., wyborów uzupełniających Sołtysa z dnia 12 października 2021 r. oraz wyborów uzupełniających z dnia 10 lutego 2023 r. do Rady Sołeckiej skład organów Sołectwa przedstawia się następująco:

SołtysStanisław Starański Kontakt721 016 453

Rada Sołecka

  1. Jarosław Bednarek
  2. Ewa Kruk
  3. Przemysław Kupś
  4. Małgorzata Pawlak
  5. Izabela Różalska
  6. Paweł Surdyk

Uchwała Nr XXVI/185/09 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 4 września 2009 r. w sprawie statutu Sołectwa Bugaj

Uchwała Nr XIX/99/12 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Bugaj

Uchwała Nr VIII/55/19 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Bugaj

Uchwała Nr LXVI/594/24 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Bugaj

Załączniki: