POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Gmina > Jednostki pomocnicze > Sołectwo Biechowo

Sołectwo Biechowo

W wyniku wyborów uzupełniających przeprowadzonych dnia 9 lutego 2023 r. skład organów Sołectwa przedstawia się następująco:

Sołtys

Jan Okoniecki

Kontakt

667 090 454


Rada Sołecka
  1. Wojciech Izdebny
  2. Michał Konieczny
  3. Mirosława Marciniak
  4. Rafał Mędlewski
  5. Teresa Menes
  6. Jerzy Ochapski
  7. Joanna Szafranska
  8. Michał Szafranski
  9. Artur Twardy

Uchwała Nr XXVI/184/09 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 4 września 2009 r. w sprawie statutu Sołectwa Biechowo

Uchwała Nr XIX/98/12 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Biechowo

Uchwała Nr VIII/54/19 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Biechowo

Uchwała Nr LXVI/591/24 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Biechowo

Załączniki: