POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Podatki

Uzyskanie decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę, rozłożenia na raty, odroczenia podatku oraz zaległości podatkowych wraz z odsetkami w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, leśnym
Uzyskanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego, dochodowości gospodarstwa rolnego, figurowaniu w ewidencji podatników podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego
Uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości