POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Finanse gminy

Finanse gminy

Sprawozdania – IV kwartał 2023 r.
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej – rok budżetowy 2024
Uchwała Nr LXIII.534.23 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2023-2031
Uchwała Nr LXIII.533.23 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.
Uchwała Nr LXII.527.23 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2023-2031
Uchwała Nr LXII.526.23 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023r.
Uchwała Nr LXI.521.23 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.
Uchwała Nr LXI.522.23 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2023-2031
Sprawozdania – III kwartał 2023 r.
Uchwała Nr LX/516/23 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023–2031
Uchwała Nr LX/515/23 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.
Sprawozdania – II kwartał 2023 r.
Uchwała Nr LIX/503/23 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023–2031
Uchwała Nr LIX/502/23 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Miłosław za 2022 rok
Uchwała Nr LVIII/493/23 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2023–2031
Uchwała Nr LVIII/492/23 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.
Sprawozdania finansowe za 2022 r. – Gmina zbiorczo
Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy Miłosław za 2022 r.
Sprawozdanie finansowe Żłobka w Orzechowie za 2022 r.
Sprawozdanie finansowe Żłobka w Miłosławiu za 2022 r.
Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w MIłosławiu za 2022 r.
Sprawozdanie finansowe Przedszkola w Orzechowie za 2022 r.
Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Orzechowie za 2022 r.
Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Czeszewie za 2022 r.
Sprawozdanie finansowe WTZ w Czeszewie za 2022 r.
Sprawozdanie finansowe OPS w Miłosławiu za 2022 r.
Sprawozdania – I kwartał 2023 r.
Uchwała Nr LVII/489/23 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2023–2031
Uchwała Nr LVII/488/23 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.
Uchwała Nr LVI/475/23 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2023–2031
Uchwała Nr LVI/474/23 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.
Sprawozdania – IV kwartał 2022 r.
Uchwała Nr LV/470/23 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2023–2031
Uchwała Nr LV/469/23 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.
Uchwała Nr LIV/468/23 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2023–2031
Uchwała Nr LIV/467/23 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.
Uchwała Nr LIII/459/23 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2023–2031
Uchwała Nr LIII/458/23 wsprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej – rok budżetowy 2023
Uchwała Nr LII/457/22 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2023 rok
Uchwała Nr LII/454/22 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2023–2031
Uchwała Nr LII/453/22 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2022–2030
Uchwała Nr LII/452/22 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.
Uchwała Nr LI/435/22 w sparwie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2022–2030
Uchwała Nr LI/434/22 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.
Projekt budżetu Gminy Miłosław
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2023-2031
Sprawozdania – III kwartał 2022 r.
Uchwała Nr L/430/22 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2022–2030
Uchwała Nr L/429/22 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.
Uchwała Nr XLIX/426/22 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2022–2030
Uchwała Nr XLIX/425/22 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.
Uchwała Nr XLVIII/421/22 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2022–2030
Uchwała Nr XLVIII/420/22 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
Sprawozdania – II kwartał 2022 r.
Sprawozdania – I kwartał 2022 r.
Uchwała Nr XLVII/410/22 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2022–2030
Uchwała Nr XLVII/409/22 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Miłosław za 2021 r.
Sprawozdanie finansowe Żłobka w Miłosławiu za 2021 r.
Sprawozdanie finansowe Przedszkola w Orzechowie za 2021 r.
Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Czeszewie za 2021 r.
Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Orzechowie za 2021 r.
Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w MIłosławiu za 2021 r.
Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy Miłosław za 2021 r.
Sprawozdanie finansowe WTZ w Czeszewie za 2021 r.
Sprawozdanie finansowe OPS w Miłosławiu za 2021 r.
Bilans wykonania budżetu za 2021 r.
Sprawozdania finansowe za 2021 r. – Gmina zbiorczo
Uchwała Nr XLVI/401/22 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2022 – 2030
Uchwała Nr XLVI/400/22 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.
Uchwała Nr XLV/395/22 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2022–2030
Uchwała Nr XLV/394/22 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.
Uchwała Nr XLIV/387/22 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2022–2030
Uchwała Nr XLIV/386/22 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.
Sprawozdania za IV kwartał 2021 r.
Sprawozdania za III kwartał 2021 r.
Uchwała Nr XLIII/376/22 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2022–2030
Uchwała Nr XLIII/375/22 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.
Uchwała Nr XLII/368/22 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2022–2030
Uchwała Nr XLII/367/22 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej – rok budżetowy 2022
Uchwała Nr XLI/358/22 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2022–2030
Uchwała Nr XLI/357/22 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.
Uchwała Nr XL/356/21 w sprawie uchwały budżetowej na 2022 r.
Uchwała Nr XL/353/21 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2022–2030
Uchwała Nr XL/352/21 w sprawie zmian Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2021–2030
Uchwała Nr XL/351/21 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.
Uchwała Nr XXXIX/342/21 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2021-2030
Uchwała Nr XXXIX/341/21 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.
Uchwała Nr XXXVIII/316/21 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2021–2030
Uchwała Nr XXXVIII/315/21 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.
Uchwała Nr XXXVII/305/21 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2021–2030
Uchwała Nr XXXVII/304/21 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.
Uchwała Nr XXXVI/298/21 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2021–2030
Uchwała Nr XXXVI/297/21 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.