POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Prawo lokalne i inne akty normatywne > Uchwały Rady Miejskiej > Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2018-2024 > Uchwały podjęte podczas LVI sesji Rady Miejskiej w Miłosławiu – 29 marca 2023 r.

Uchwały podjęte podczas LVI sesji Rady Miejskiej w Miłosławiu – 29 marca 2023 r.

Załączniki:

 • Nr LVI.474.23 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r..pdf
 • Nr LVI.475.23 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2023–2031.pdf
 • Nr LVI.476.23 w sprawie ustalenia wysokości opłat w Żłobku Słoneczna Polana w Miłosławiu i w Żłobku Radosna Kraina w Orzechowie.pdf
 • Nr LVI.477.23 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego położonego w Biechowie 16.pdf
 • Nr LVI.478.23 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.pdf
 • Nr LVI.479.23 w sprawie zawarcia przez Gminę Miłosław porozumienia z Gminą Krzykosy […].pdf
 • Nr LVI.480.23 w sprawie wprowadzenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miłosław na rok 2023”.pdf
 • Nr LVI.481.23 w sprawie współdziałania z Miastem Gniezno w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Miłosław w 2023 roku.pdf
 • Nr LVI.482.23 w sprawie przystąpienia sołectwa Kębłowo do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”.pdf
 • Nr LVI.483.23 w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Chlebowo.pdf
 • Nr LVI.484.23 w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Rudki.pdf
 • Nr LVI.485.23 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia sposobu pobierania podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.pdf
 • Nr LVI.486.23 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Miłosław na lata 2023–2030, w tym trybu konsultacji.pdf
 • Rozstrzygnięcie nadzorcze do uchwały Nr LVI.480.23.pdf