POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Prawo lokalne i inne akty normatywne > Uchwały Rady Miejskiej > Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2018-2024 > Uchwały podjęte podczas LII sesji Rady Miejskiej w Miłosławiu – 21 grudnia 2022 r.

Uchwały podjęte podczas LII sesji Rady Miejskiej w Miłosławiu – 21 grudnia 2022 r.

Załączniki:

 • Nr LII.444.22 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miłosławiu na 2023 rok.pdf
 • Nr LII.445.22 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Miłosławiu na 2023 rok.pdf
 • Nr LII.446.22 w sprawie rozpatrzenia skargi.pdf
 • Nr LII.447.22 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli […].pdf
 • Nr LII.448.22 w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu dla potrzeb obliczania wysokości zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.pdf
 • Nr LII.449.22 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.pdf
 • Nr LII.450.22 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi […].pdf
 • Nr LII.451.22 w sprawie pokrycia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
 • Nr LII.452.22 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r..pdf
 • Nr LII.453.22 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2022–2030.pdf
 • Nr LII.454.22 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2023–2031.pdf
 • Nr LII.455.22 w sprawie uzgodnienia projektu realizacji celu publicznego na terenie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Pradolina Miłosławska”.pdf
 • Nr LII.456.22 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Miłosławiu przy ul. Zamkowej 13 i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy.pdf
 • Nr LII.457.22 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2023 rok.pdf