W dniu 16 marca 2022 r. do Rady Miejskiej w Miłosławiu wpłynęły 2 jednobrzmiące petycje złożone przez Cech Zdunów Polskich oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie „KOMINKI i PIECE”. Z uwagi na identyczne zagadnienia podnoszone w petycjach, zostały one zakwalifikowane jako petycja wielokrotna w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o petycjach.
Ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje, stosownie do art. 11 ust. 2 ustawy 
o petycjach, do dnia 16 maja 2022 r.                                                                      Przewodniczący Rady Miejskiej


                                                                          (-) mgr Dawid Strzelczyk