POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Konkursy ofert w 2022 r.

Zarządzenie Nr 49/2022 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w sferze ratownictwo i ochrona ludności w 2022 r.


Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie w zakresie ratownictwa i ochrony ludności


Zarządzenie Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 6 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego kunkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ratownictwo i ochrona ludności w 2022 r.


Zarządzenie nr 21/2022 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 r.


Zarządzenie nr 16/2022 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych.  (w zakresie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 r. oraz turystyka i krajoznawstwo w 2022 r.)


Zarządzenie Nr 15/2022 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych.   (w zakresie ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w 2022 r.)


Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.


Zarządzenie Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 r.


Zarządzenie Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w sferze turystyka i krajoznawstwo w 2022 r.


Zarządzenie Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 r.


Zarządzenie Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 31 stycznia 2022 r .w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrona i promocja zdrowia w tym działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w 2022 r.


Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie  (dot. konkursów ofert w zakresie: turystyki i krajoznawstwa, kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności na rzecz osób niepełnosprawnych) 

Załączniki:

  • Wzór OFERTY.docx
  • Oświadczenie o numerze rachunku i upoważnieniach.doc
  • Zobowiązanie_do_zapewnienia_dostępności_zadania_osobom_ze_szczególnymi_potrzebami.docx
  • Formularz zgłoszenia kandydata do udziału w pracach komisji konkursowej.doc
  • oświadczenie o braku zobowiazań publicznoprawnych.pdf