POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Prawo lokalne i inne akty normatywne > Uchwały Rady Miejskiej > Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2018-2024 > Uchwały podjęte podczas XXXIV sesji Rady Miejskiej – 31 maja 2021 r.

Uchwały podjęte podczas XXXIV sesji Rady Miejskiej – 31 maja 2021 r.

Załączniki:

 • Nr XXXIV.275.21 w sprawie rozpatrzenia petycji.pdf
 • Nr XXXIV.276.21 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII.274.21 […] w sprawie utworzenia Żłobka Słoneczna Polana w Miłosławiu i nadania statutu.pdf
 • Nr XXXIV.277.21 w sprawie ustalenia wysokości opłat w Żłobku Słoneczna Polana w Miłosławiu.pdf
 • Nr XXXIV.279.21 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Orzechowie.pdf
 • Nr XXXIV.280.21 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie […] udziałów spółki Zakład Gospodarki Komunalnej […].pdf
 • Nr XXXIV.281.21 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy de minimis na terenie Gminy Miłosław.pdf
 • Nr XXXIV.282.21 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r..pdf
 • Nr XXXIV.283.21 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2021–2030.pdf
 • Nr XXXIV.278.21 w sprawie zmiany Studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miłosław.pdf
 • załącznik nr 2 do uchwały XXXIV_278_21 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 31 maja 2021.pdf
 • załącznik nr 2a do uchwały XXXIV_278_21 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 31 maja 2021.pdf
 • załącznik nr 2b do uchwały XXXIV_278_21 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 31 maja 2021.pdf
 • załącznik nr 2c do uchwały XXXIV_278_21 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 31 maja 2021.pdf
 • załącznik nr 2d do uchwały XXXIV_278_21 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 31 maja 2021.pdf
 • załącznik nr 2e do uchwały XXXIV_278_21 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 31 maja 2021.pdf
 • załącznik nr 2f do uchwały XXXIV_278_21 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 31 maja 2021.pdf
 • załącznik nr 2g do uchwały XXXIV_278_21 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 31 maja 2021.pdf
 • załącznik nr 2h do uchwały XXXIV_278_21 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 31 maja 2021.pdf
 • załącznik nr 2i do uchwały XXXIV_278_21 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 31 maja 2021.pdf
 • załącznik nr 2j do uchwały XXXIV_278_21 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 31 maja 2021.pdf
 • załącznik nr 2k do uchwały XXXIV_278_21 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 31 maja 2021.pdf
 • załącznik nr 2l do uchwały XXXIV_278_21 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 31 maja 2021.pdf
 • załącznik nr 2m do uchwały XXXIV_278_21 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 31 maja 2021.pdf
 • Rozstrzygnięcie nadzorcze do uchwały Nr XXXIV.276.21 […] w sprawie zmiany uchwały […] w sprawie utworzenia Żłobka Słoneczna Polana w Miłosławiu i nadania statutu.pdf