POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Prawo lokalne i inne akty normatywne > Uchwały Rady Miejskiej > Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2018-2024 > Uchwały podjęte podczas XX sesji Rady Miejskiej – 10.02.2020 r.

Uchwały podjęte podczas XX sesji Rady Miejskiej – 10.02.2020 r.

Załączniki:

 • XX.146.20 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi.pdf
 • XX.147.20 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli ….pdf
 • XX.148.20 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miłosław.pdf
 • XX.149.20 w sprawie przystąpienia sołectwa Gorzyce do programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020.pdf
 • XX.150.20 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII.135.19 (…) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ….pdf
 • XX.151.20 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.pdf
 • XX.152.20 w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów oraz akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Gminy Miłosław.pdf
 • XX.153.20 w sprawie współdziałania z Miastem Gniezno w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Miłosław w 2020 roku.pdf
 • XX.154.20 w sprawie przekazania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków ….pdf
 • XX.155.20 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego położonego w Chlebowie 25.pdf
 • XX.156.20 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami ….pdf
 • XX.157.20 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII.139.19 (…) w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.pdf
 • Rozstrzygnięcie nadzorcze do uchwały Nr XX.156.20.pdf