POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Tablica ogłoszeń > Ogłoszenia / Informacje > Informacja o wynikach naboru – Sekretarz Gminy

Informacja o wynikach naboru – Sekretarz Gminy

Miłosław, 20.09.2019 r.


Urząd Gminy Miłosław


ul. Wrzesińska 19


62-320 Miłosław


 


 


Informacja o wyniku naboru


posiedzenia komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko


Sekretarza Gminy w Urzędzie Gminy Miłosław


ul. Wrzesińska 19, 62-320 Miłosław


 


 


 


Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) Burmistrz Gminy Miłosław informuje, że
w wyniku naboru na
posiedzenia komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Sekretarza Gminy w Urzędzie Gminy Miłosław ul. Wrzesińska 19, 62-320 Miłosław wybrany został Pan Szymon Krajniak zamieszkały we Wrześni.


 


Uzasadnienie dokonanego wyboru:


 


Pan Szymon Krajniak spełnił postawione wymagania merytoryczne a także posiada doświadczenie w kierowaniu zespołem. Kandydat spełnia również postawione wymogi kwalifikacyjne oraz posiada doświadczenie i umiejętności przydatne do prawidłowego wykonywania pracy na stanowisku Sekretarza Gminy w Urzędzie Gminy Miłosław.


 


 


BURMISTRZ


(-) Hubert Gruszczyński