POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Tablica ogłoszeń > Ogłoszenia / Informacje > Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miłosławiu w sprawie udziału mieszkańców w debacie nad „Raportem o stanie gminy Miłosław za rok 2018”.

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miłosławiu w sprawie udziału mieszkańców w debacie nad „Raportem o stanie gminy Miłosław za rok 2018”.

Zgodnie z §28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Burmistrz Gminy Miłosław przedstawił Radzie Miejskiej „Raport o stanie gminy Miłosław za 2018 rok”, który obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w 2018 roku.


Uprzejmie informuję, że w dniu 26 czerwca 2019 roku, o godz. 16.00 w sali sesyjnej  Urzędu Gminy w Miłosławiu podczas sesji absolutoryjnej Rady Miejskiej odbędzie się debata nad raportem o stanie gminy , w której mogą zabierać głos mieszkańcy. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.


Pisemne zgłoszenie mieszkańca do udziału w debacie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, należy złożyć do biura Rady Miejskiej w Miłosławiu (pok. nr 31 w budynku A Urzędu Gminy – w godzinach pracy urzędu) najpóźniej w dniu poprzedzającym sesję, tj. do 25 czerwca 2019 roku.


PRZYKŁADOWY WZÓR ZGŁOSZENIA ORAZ KALUZULA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZNAJDUJĄ SIĘ W PLIKACH ZAMIESZCZONYCH PONIŻEJ


 


   Przewodniczący Rady Miejskiej


(-) Dawid Strzelczyk