POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Tablica ogłoszeń > Obwieszczenia / Komunikaty > Obwieszczenie Burmistrza o obwodach głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Obwieszczenie Burmistrza o obwodach głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 18 kwietnia 2019 r. o obwodach głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GMINY MIŁOSŁAW
z dnia 18 kwietnia 2019 r.Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Burmistrz Gminy Miłosław podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.:


 

Nr obwodu głosowania


Granice obwodu głosowania


Siedziba obwodowej komisji wyborczej


1


Część miasta Miłosław obejmująca ulice: 11 Listopada, Chełmońskiego, Dolna, Działkowa, Dzieci Miłosławskich, Kossaka, Kosynierów, Kościelna, Legionów, Malczewskiego, Matejki, Mostowa, Niepodległości, Niepodległości-Ogródki Działkowe, Nowa, Ogrodowa, Plac Wiosny Ludów, Podgórna, Powstańców Wielkopolskich, Poznańska, Różowa, Sienkiewicza, Skoraczewskiego, Słowackiego, Strajków Szkolnych, Wiewiórowskiego, Wojska Polskiego, Wyczółkowskiego, Wyspiańskiego, Zamkowa, Żołnierzy Września


Miłosławskie Centrum Kultury, ul. Różowa 6,


62-320 Miłosław


Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych


2


Miejscowości: Bagatelka, Białe Piątkowo, Bugaj, Franulka, Kębłowo, Kozubiec, Lipie, Pałczyn, Rudki, Brzeczka, Mościska, Stoki


Szkoła Podstawowa, Bugaj 7, 62-320 Miłosław


Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych


3


Miejscowości: Chlebowo, Mikuszewo, Nowa Wieś Podgórna, Spławik


Świetlica Wiejska, Mikuszewo 47 B, 62-320 Miłosław


Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych


4


Miejscowość Orzechowo


Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 18,


62-322 Orzechowo


Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych


5


Miejscowości: Czeszewo, Czeszewo-Budy, Szczodrzejewo, Sarnice, Warta


Świetlica Wiejska, Czeszewo ul. Słoneczna 25,


62-322 Orzechowo


6


Miejscowości: Biechowo, Biechówko, Chrustowo, Gorzyce, Książno, Skotniki


Świetlica Wiejska, Biechowo 1, 62-320 Miłosław


7


Część miasta Miłosław obejmująca ulice: Dąbrowskiego, Dworcowa, Dworzec, Harcerska, Kręta, Łąkowa, Mielżyńskiego, Mierosławskiego, Osiedle Władysława Łokietka, Pałczyńska, Rybacka, Wrzesińska


Urząd Gminy, ul. Wrzesińska 19, 62-320 Miłosław


 


Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;


2) całkowitej niezdolności do pracy;


3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;


4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;


5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;


a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.


Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Koninie II najpóźniej do dnia
13 maja 2019 r.


Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:


1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;


2) całkowitej niezdolności do pracy;


3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;


4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;


5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;


a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.


Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Gminy Miłosław najpóźniej do dnia 17 maja 2019 r.


Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 26 maja 2019 r. od godz. 7.00 do godz. 21.00.


 


BURMISTRZ 


(-) Hubert Gruszczyński