POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Tablica ogłoszeń > Ogłoszenia / Informacje > zebranie mieszkańców sołectwa Kębłowo – 10.04.2019

zebranie mieszkańców sołectwa Kębłowo – 10.04.2019

Miłosław, dnia 2 kwietnia 2019 r.


 


O G Ł O S Z E N I E


Podaję do publicznej wiadomości, że dnia 10 kwietnia 2019 r. (środa) w świetlicy wiejskiej w Kębłowie podczas zebrania mieszkańców sołectwa Kębłowo, które rozpocznie się o godz. 17.00, zostaną przeprowadzone:


– konsultacje z mieszkańcami w sprawie zmiany statutu sołectwa Kębłowo,


– wybory Sołtysa oraz Rady Sołeckiej sołectwa Kębłowo.


 


B U R M I S T R Z

(-) Hubert Gruszczyński