POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Tablica ogłoszeń > Ogłoszenia / Informacje > zebranie mieszkańców sołectwa Chlebowo – 5.04.2019

zebranie mieszkańców sołectwa Chlebowo – 5.04.2019

Miłosław, dnia 26 marca 2019 r.


 


O G Ł O S Z E N I E


Podaję do publicznej wiadomości, że dnia 5 kwietnia 2019 r. (piątek) w świetlicy wiejskiej w Chlebowie podczas zebrania mieszkańców sołectwa Chlebowo, które rozpocznie się o godz. 19.00, zostaną przeprowadzone:


– konsultacje z mieszkańcami w sprawie zmiany statutu sołectwa Chlebowo,


– wybory Sołtysa oraz Rady Sołeckiej sołectwa Chlebowo.


 


B U R M I S T R Z

(-) Hubert Gruszczyński