POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Tablica ogłoszeń > Ogłoszenia / Informacje > zebranie mieszkańców sołectwa Lipie – 25.03.2019

zebranie mieszkańców sołectwa Lipie – 25.03.2019

Miłosław, dnia 18 marca 2019 r.


 


O G Ł O S Z E N I E


Podaję do publicznej wiadomości, że dnia 25 marca 20 19 r. (poniedziałek) w świetlicy wiejskiej w Lipiu podczas zebrania mieszkańców sołectwa Lipie, które rozpocznie się o godz. 19.00, zostaną przeprowadzone:


– konsultacje z mieszkańcami w sprawie zmiany statutu sołectwa Lipie,


– wybory Sołtysa oraz Rady Sołeckiej sołectwa Lipie.


 


B U R M I S T R Z

(-) Hubert Gruszczyński