POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Tablica ogłoszeń > Ogłoszenia / Informacje > zebranie mieszkańców sołectwa Pałczyn – 22.03.2019

zebranie mieszkańców sołectwa Pałczyn – 22.03.2019

Miłosław, dnia 14 marca 2019 r.


 


O G Ł O S Z E N I E


Podaję do publicznej wiadomości, że dnia 22 marca 2019 r. (piątek) w świetlicy wiejskiej w Pałczynie podczas zebrania mieszkańców sołectwa Pałczyn, które rozpocznie się o godz. 19.00, zostaną przeprowadzone:


– konsultacje z mieszkańcami w sprawie zmiany statutu sołectwa Pałczyn,


– wybory Sołtysa oraz Rady Sołeckiej sołectwa Pałczyn.


 


B U R M I S T R Z

(-) Hubert Gruszczyński