POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Tablica ogłoszeń > Ogłoszenia / Informacje > zebranie mieszkańców sołectwa Książno – 4.03.2019

zebranie mieszkańców sołectwa Książno – 4.03.2019

Miłosław, dnia 22 lutego 2019 r.


 


O G Ł O S Z E N I E


Podaję do publicznej wiadomości, że dnia 4 marca 2019 r. (poniedziałek) w świetlicy wiejskiej w Książnie podczas zebrania mieszkańców sołectwa Książno, które rozpocznie się o godz. 19.00, zostaną przeprowadzone:


– konsultacje z mieszkańcami w sprawie zmiany statutu sołectwa Książno,


– wybory Sołtysa oraz Rady Sołeckiej sołectwa Książno.


 


B U R M I S T R Z

(-) Hubert Gruszczyński