POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Tablica ogłoszeń > Ogłoszenia / Informacje > Zebranie mieszkańców w sołectwie Orzechowo 11.02.2019

Zebranie mieszkańców w sołectwie Orzechowo 11.02.2019

Miłosław, dnia 4 lutego 2019 r.


O G Ł O S Z E N I E


Podaję do publicznej wiadomości, że dnia 11 lutego 2019 r. (poniedziałek) w hali sportowej w Orzechowie podczas zebrania mieszkańców sołectwa Orzechowo, które rozpocznie się o godz. 17.00, zostaną przeprowadzone:


– konsultacje z mieszkańcami w sprawie zmiany statutu sołectwa Orzechowo,


– wybory Sołtysa oraz Rady Sołeckiej sołectwa Orzechowo.


 


B U R M I S T R Z

(-) Hubert Gruszczyński