POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Tablica ogłoszeń > Ogłoszenia / Informacje > Szkolenie „Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa”

Szkolenie „Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa”

Szanowni Państwo,


 


 


zapraszamy na bezpłatne szkolenia „Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa”. Moduł I obejmuje szkolenia podstawowe, których celem jest usystematyzowanie i wzbogacenie wiedzy na temat podstaw systemu prawnego w Polsce. Szkolenie adresowane jest do struktur działających na obszarach wiejskich lub w małych ośrodkach miejskich.


 


Cykl szkoleniowy skierowany jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie wsi i/lub małych miejscowości, jak również do przedstawicieli władz gmin i powiatów zaangażowanych społecznie.


 


Zajęcia poprowadzą eksperci posiadający doświadczenie w popularyzacji wiedzy prawniczej oraz trenerzy z wieloletnim doświadczeniem w praktycznej działalności i animacji społecznej w terenie. I Moduł obejmuje 12 godzin zajęć w wielu lokalizacjach w Polsce. Zagadnienia przedstawione w I Module będą kontynuowane i poszerzane w Module II, który obejmie także inne aspekty związane ze stanowieniem prawa (zaplanowane na II półrocze 2017 r.).


 


W module pierwszym, zaplanowanym od kwietnia do lipca br. włącznie, uczestnicy uszczegółowiają i porządkują wiedzę o tym, czym jest proces stanowienia prawa, poznają najważniejsze narzędzia uczestnictwa w tym procesie. Zajęcia będą oparte na zasadzie interakcji, przekładając zagadnienia teoretyczne na realia życia codziennego, problemy z którym każdy z uczestników miał lub może mieć do czynienia w praktyce. Zajęcia poprzedza dyskusja między uczestnikami o ich doświadczeniach praktycznych w tym zakresie.


 


Tematyka szkolenia:


 


    Proces stanowienia prawa – jak tworzy się prawo, kto może stanowić prawo, jakie są główne źródła prawa oraz   kompetencje poszczególnych szczebli administracji publicznej (rządowej i samorządowej).


    Finansowe skutki tworzenia prawa – na poziomie gminy i na poziomie organizacji.


    Proce dobrej legislacji, jakie są ramy czasowe problemu


legislacyjnego, na co obywatele mają wpływ.


    Monitoring procesów stanowienia prawa – funkcje i narzędzia.


 


Terminy i miejsca szkoleń: (dzień 1: 10.30-18.00, dzień 2: 9.00-16.00)


 


              województwo dolnośląskie, 04-05.06.2018r., Milicz


              województwo lubuskie, 07-08.06.2018r., Gorzów


Wielkopolski


              województwo podkarpackie, 11-12.06.2018r., Rzeszów


              województwo wielkopolskie, 14-15.06.2018r., Kobylnica


              województwo warmińsko-mazurskie, 18-19.06.2018r., Wilkasy


              województwo opolskie, 21-22.06.2018r., Krapkowice


              województwo świętokrzyskie, 25-26.06.2018r., Starachowice


              województwo lubelskie, 28-29.06, .2018r. Kazimierz Dolny


nad Wisłą


              województwo mazowieckie, 02-03.07.2018r., Nowy Dwór


Mazowiecki


              województwo podlaskie, 05-06.07.2018r., Białystok


 


Więcej informacji: 


http://prawonawsi.pl/aktualnosci/szkolenia-podstawowe/


 


Rekrutacja: http://prawonawsi.pl/rekrutacja/


 


Udział w szkoleniu jest nieodpłatny. Organizator zapewnia nocleg i wyżywienie, dojazd we własnym zakresie.


 


Kontakt: Julika Tatur z Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (lider projektu), adres e-mail: sekretariat@faow.org.pl lub ika.tatur@faow.org.pl