POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Tablica ogłoszeń > Ogłoszenia / Informacje > Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miłosław wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miłosław wraz z prognozą oddziaływania na środowisko