POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Tablica ogłoszeń > Ogłoszenia / Informacje > Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Miłosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2017 r.

Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Miłosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2017 r.

Burmistrz Gminy Miłosław


ogłasza przeprowadzenie konsultacji


projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy
Gminy Miłosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2017 r.


 


Do udziału w konsultacjach zaproszone są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie gminy Miłosław.


 


I. Przedmiot konsultacji: projekt uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Miłosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2017 r.


 


II. Termin konsultacji: od 27 września 2016 r. do 14 października 2016 r.


 


III. Forma konsultacji: ankieta.
Wypełnioną ankietę należy przesłać
drogą pocztową na adres: 62-320 Miłosław ul. Wrzesińska 19
lub drogą elektroniczną na adres:
dgrajek@miloslaw.info.pl
albo złożyć bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Miłosławiu na parterze budynku A w biurze podawczym (Informacja).


 


IV. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Referat Organizacyjny, Kadr i Edukacji w Urzędzie Gminy w Miłosławiu.


 


BURMISTRZ


(-) mgr Zbigniew Skikiewicz


 


 


Załączniki:


• projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Miłosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2017 r.


• formularz ankiety