POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Stypendia Szkolne

Od dnia 22 czerwca (środa) 2016 roku wypłacane będą


S T Y P E N D I A    S Z K O L N E
w Kasie Urzędu Gminy Miłosław w godzinach od 10:00 do 14:00


Uwaga!  Przed wypłaceniem stypendium należy zgłosić się
po odbiór decyzji na  pokój nr 23 w budynku A  Urzędu Gminy Miłosław


(Wnioskodawcy, którzy nie mogą zgłosić się osobiście,
obowiązani są udzielić pisemnego upoważnienia odbiorcy stypendium)