POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Poradnik Mieszkańca > Ochrona środowiska > Uzyskanie sfinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest

Uzyskanie sfinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest

UZYSKANIE SFINANSOWANIA USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Gminy Miłosław, ul. Wrzesińska 19; Referat Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Rolnictwai Leśnictwa, pokój 13 w budynku B Urzędu, tel. 61 438 37 50

e mail: pzaworski@miloslaw.info.pl

Godziny otwarcia:

     poniedziałki 8.00-16.00

     od wtorku do piątku 7.00-15.00

WYMAGANE DOKUMENTY

     wniosek – druk dostępny w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa lub na stronie internetowej Urzędu

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Informacja Urzędu Gminy (parter budynku A)

TERMIN REALIZACJI

Uzależniony od ilości złożonych wniosków.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wreyfikacja złożonej dokumentacji.

OPŁATY

Brak.

TRYB ODWOŁAWCZY

Brak.

DODATKOWE INFORMACJE

Brak.

PODSTAWA PRAWNA

     Uchwała Nr XXV/188/20 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu finansowania likwidacji wyrobów zawierających azbest oraz realizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miłosław (ze zm.)

Załączniki: