POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Tablica ogłoszeń > Ogłoszenia / Informacje > Kierownik ZGK Miłosław ogłasza drugi ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż koparko-ładowarki JCB 3CX

Kierownik ZGK Miłosław ogłasza drugi ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż koparko-ładowarki JCB 3CX

 


Kierownik ZGK Miłosław ogłasza drugi ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż koparko-ładowarki JCB 3CX
Przedmiot sprzedaży:
Przedmiotem zbycia jest KOPARKO-ŁADOWARKA JCB 3CX stanowiąca mienie  Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłosławiu.
Dane identyfikacyjne pojazdu:
Marka i model: JCB 3CX
Rodzaj pojazdu – KOPARKO-ŁADOWARKA
Rok produkcji – 1991       
Koparko-ładowarka jest uszkodzona :
                                                  – uszkodzona skrzynia biegów
                                                  – uszkodzony przedni napęd


Cena wywoławcza koparko-ładowarki wynosi – 10.000,00 ZŁ + VAT 23%
Przetarg odbędzie się w dniu 19.10.2015r. o godz. 09.30 w biurze ZGK w Miłosławiu,
ul. Mostowa 18, 62-320 Miłosław.


Uczestnik przetargu może działać przez pełnomocnika. W takim przypadku powinien przedstawić oryginał pełnomocnictwa.
Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę zakupu.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium
Wadium w pieniądzu w wysokości 5% ceny wywoławczej tj. w kwocie 500  zł (słownie pięćset zł)
należy wpłacić do dnia 19 października 2015 r do godz. 9.15 gotówką w kasie ZGK Miłosław.
Wadium musi być wniesione wyłącznie w pieniądzu.
Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone zwraca się w terminie 7 dni odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy oferent, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy
Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia koparko-ładowarki niezwłocznie po wygraniu
przetargu jednak w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia przeprowadzenia przetargu.
Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia i zawarciu umowy.
Przetarg jest ważny jeśli nastąpi jedno postąpienie.
Kierownik ZGK Miłosław zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny.
Bliższe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w ZGK w Miłosławiu,
ul. Mostowa 18.
Koparko-ładowarkę można oglądać w Opalenicy przy ul. 3 Maja 61 (warsztat naprawczy)
w dniu 13, 14, 15 i 16 .10.2015r . od godz. 10 do 15.
Osoba do kontaktów: Szymon Przybylski – kierownik ZGK Miłosław , tel. 608622921
Ogłoszenie zostało zamieszczone: – na stronach internetowych: www.tmp.bip.miloslaw.info.pl, www.miloslaw.info.pl oraz na tablicy ogłoszeń ZGK w Miłosławiu.