POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Pomoc żywnościowa

Pomoc żywnościowa


Miłosławskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym i Niepełnosprawnym informuje, że w dniach 12 i 13 sierpnia ponownie wydawane będą paczki żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020.

Kryteria kwalifikowalności do otrzymania tej formy pomocy pozostają bez zmian (osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej
, tj.813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie.


Paczki żywnościowe wydawane będą przy bocznym wejściu (po kuchni) przy Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Miłosławiu.


Dnia 12. sierpnia wydawana będzie żywność dla mieszkańców: Biechowa, Biechówka, Bugaju, Gorzyc, Czeszewa, Czeszewa Budy, Szczodrzejewa, Leśnictwa Warta, Orzechowa oraz ulic: Mielżyńskiego, Mierosławskiego, Powstańców Wielkopolskich, Łąkowej, Dąbrowskiego, Wiewiórowskiego, Kosynierów, 11 Listopada, Różowej  i os. Wł. Łokietka.


Natomiast dn. 13. sierpnia wydawana będzie żywność dla mieszkańców: Bagatelki, Białego Piątkowa, Chlebowa, Chrustowa, Franulki, Kębłowa, Kozubca, Książna, Lipia, Leśnictwa Brzeczka, Leśnictwa Sarnice, Leśnictwa Stoki, Mikuszewa, Nowej Wsi Podgórnej,  Pałczyna, Rudek, Skotnik oraz ulic: Dworzec, Dworcowej, Dolnej, Krętej, Mostowej, Pałczyńskiej, Dzieci Miłosławskich, Ogrodowej, Nowej, Strajków Szkolnych, Wyczółkowskiego, Niepodległości, Żołnierzy Września, Legionów, Wrzesińskiej, Harcerskiej, Skoraczewskiego, Sienkiewicza, Słowackiego, Podgórnej, Poznańskiej, Rybackiej, Zamkowej, Kościelnej, Wojska Polskiego oraz Placu Wiosny Ludów.


Osoby pobierające żywność będą obowiązane uczestniczyć
w działaniach na rzecz włączania społecznego,
organizowane przez Stowarzyszenie.