POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Kadencja 2014 - 2018 > Realizacja uchwał Rady Miejskiej podjętych na sesji w dniu 30 grudnia 2014 roku

Realizacja uchwał Rady Miejskiej podjętych na sesji w dniu 30 grudnia 2014 roku


Realizacja uchwał Rady Miejskiej podjętych na sesji w dniu 30 grudnia 2014 roku1. Wielkopolski Urząd Wojewódzki Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru otrzymał:1) uchwałę nr III/8/14 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Miłosław;
2) uchwałę nr III/9/14 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla gminy Miłosław na rok 2015;
3) uchwałę nr III/10/14 w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłosławiu na 2015 rok;
4) uchwałę nr III/11/14 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miłosław na lata 2014 – 2027;
5) uchwałę nr III/12/14 w sprawie zmian w budżecie gminy Miłosław na 2014 rok;
6) uchwałę nr III/13/14 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Miłosław.


2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu i Koninie otrzymała uchwały   
o numerze:
 
1) III/10/14 w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłosławiu na 2015 rok;
2) III/12/14 w sprawie zmian w budżecie gminy Miłosław na 2014 rok.
        
         Burmistrz
        (-) mgr Zbigniew Skikiewicz