POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Kadencja 2014 - 2018 > Realizacja uchwał Rady Miejskiej podjętych na sesji w dniu 16 marca 2015 roku.

Realizacja uchwał Rady Miejskiej podjętych na sesji w dniu 16 marca 2015 roku.

        Realizacja uchwał Rady Miejskiej podjętych na sesji w dniu 16 marca 2015 roku.


• Wielkopolski Urząd Wojewódzki  Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru w Poznaniu otrzymał:
1) uchwałę nr V/24/15 w sprawie wprowadzenia „Programu opieki nad zwierzętami  bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miłosław”;
2) uchwałę nr V/25/15 w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego położonego
  w Orzechowie przy ul. Miłosławskiej 54 stanowiącego mienie komunalne;
3) uchwałę nr V/26/15 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniego Planu  Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na  terenie miasta i gminy Miłosław;
4) uchwałę nr V/27/15 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie  gminy Miłosław środków stanowiących fundusz sołecki;
5) uchwałę nr V/28/15 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy  Miłosław na lata 2015 – 2027;
6) uchwałę nr V/29/15 w sprawie zmian w budżecie gminy Miłosław na 2015 rok;
7) uchwałę nr V/30/15 w sprawie rozwiązania straży miejskiej.


• Do Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w Poznaniu  i Koninie przesłano:
1) uchwałę nr V/27/15 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie  gminy Miłosław środków stanowiących fundusz sołecki;
2) uchwałę nr V/29/15 w sprawie zmian w budżecie gminy Miłosław na 2015 rok.


• Uchwała Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr V/26/15 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na terenie miasta i gminy Miłosław, przekazana została kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłosławiu.


• Do redakcji Dziennika Urzędowego w celu opublikowania wysłana została uchwała
nr V/24/15 w sprawie wprowadzenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miłosław”.  Akt ten został  opublikowany w dniu 31 marca.


         Burmistrz           (-) mgr Zbigniew  Skikiewicz