POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Tablica ogłoszeń > Ogłoszenia / Informacje > Ogłoszenie – Wybory sołtysa Kębłowo

Ogłoszenie – Wybory sołtysa Kębłowo

Miłosław, dnia  29 kwietnia 2015 r.O G Ł O S Z E N I EPodaję do publicznej wiadomości, że dnia 5 maja 2015 r. (wtorek) o godz. 17.00 w Świetlicy Wiejskiej w Kębłowie odbędzie się zebranie mieszkańców sołectwa Kębłowo, podczas którego zostaną przeprowadzone wybory Sołtysa oraz Rady Sołeckiej sołectwa Kębłowo.


B u r m i s t r z
(-) mgr Zbigniew Skikiewicz