POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Tablica ogłoszeń > Ogłoszenia / Informacje > Ogłoszenie – Wybory sołtysa Rudki

Ogłoszenie – Wybory sołtysa Rudki

Miłosław, dnia 1 kwietnia 2015 r.O G Ł O S Z E N I EPodaję do publicznej wiadomości, że dnia 15 kwietnia 2015 r. (środa) o godz. 18.00 w Świetlicy Wiejskiej w Rudkach odbędzie się zebranie mieszkańców sołectwa Rudki, podczas którego zostaną przeprowadzone wybory Sołtysa oraz Rady Sołeckiej sołectwa Rudki.


Zastępca Burmistrza
(-) mgr inż. Błażej Pera