POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Tablica ogłoszeń > Ogłoszenia / Informacje > Ogłoszenie – Wybory sołtysa Nowa Wieś Podgórna

Ogłoszenie – Wybory sołtysa Nowa Wieś Podgórna

Miłosław, dnia 1 kwietnia 2015 r.O G Ł O S Z E N I EPodaję do publicznej wiadomości, że dnia 16 kwietnia 2015 r. (czwartek) o godz. 18.00 w Świetlicy Wiejskiej w Nowej Wsi Podgórnej odbędzie się zebranie mieszkańców sołectwa, podczas którego zostaną przeprowadzone wybory Sołtysa oraz Rady Sołeckiej sołectwa Nowej Wsi Podgórnej.Zastępca Burmistrza
(-) mgr inż. Błażej Pera